مقاله تحلیل اکسرژی خشک کن ترکیبی بستر سیال ـ ثابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل اکسرژی خشک کن ترکیبی بستر سیال ـ ثابت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسرژی
مقاله انرژی
مقاله بستر ثابت
مقاله بستر سیال
مقاله خشک کن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورطه پرور وحید
جناب آقای / سرکار خانم: کیانمهر محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حسینی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن بیگی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای تحلیل انرژی مورد توجه قرار گرفته است تحلیل اکسرژی می باشد. به منظور کاهش مصرف انرژی، یک روش خشک کنی طراحی شده است که از ترکیب دو نوع خشک کن بستر سیال و بستر ثابت تشکیل شده است. در این پژوهش، مطابق قانون دوم ترمودینامیک به تحلیل اکسرژی و پارامترهای موثر بر تلفات و بازدهی اکسرژی این خشک کن ترکیبی پرداخته شده است. در آزمایش ها اثر سه دمای هوای ورودی ۵۰، ۶۰، ۷۰ درجه سلسیوس به خشک کن و سه ضخامت بستر ۴، ۶، ۸ سانتی متر در طبقه پایین که بستر سیال است و دو ضخامت ۶، ۸ سانتی متر در طبقه بالایی که بسترثابت است، بررسی شده است. نتیجه ها نشان داد تلفات اکسرژی طبقه بالایی کمتر و بازدهی اکسرژی آن بیشتر از طبقه پایین می باشد. همچنین افزایش ضخامت طبقه پایین سبب افزایش تلفات و کاهش بازدهی اکسرژی طبقه بالا می شود درحالی که افزایش ضخامت طبقه بالایی موجب کاهش تلفات و افزایش بازدهی طبقه پایین می شود.