مقاله تحلیل اپیزودی فعالیت هسته ای ایران در مطبوعات غرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جستارهای زبانی از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل اپیزودی فعالیت هسته ای ایران در مطبوعات غرب
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل گفتمان انتقادی
مقاله الگوی اپیزودی
مقاله سرمقاله
مقاله فعالیت هسته ای ایران
مقاله سطوح گزاره ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غیاثیان مریم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: روشن بلقیس
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی سیدعلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نامور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از کارکردهای زبان، برقراری ارتباط میان تفکرات و نگرش های افراد است. این کارکرد زبان، به عنوان بخشی از رویدادهای ارتباطی و اجتماعی مانند نوشتن سرمقاله مشهود است. متن سرمقاله ها نه تنها از طریق زنجیره جملات، بلکه از طریق یک ساختار سلسله مراتبی سازماندهی می شوند. این ساختار به واحدهایی به نام «اپیزود» تجزیه می شود که هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ معنایی، ماهیتی یکپارچه دارد و از نظر زبانی، مرزهای آن مشخص است. از آنجا که اپیزودها، واحدهای معنایی گفتمان تلقی می شوند، می توان آن ها را بر حسب اصطلاحات معنایی، همچون گزاره تعریف کرد.
مساله و هدف این پژوهش، شناسایی سطوح گزاره ای در متون سرمقالات غربی در باره فعالیت هسته ای ایران است. بر این اساس، در این مقاله با استفاده از الگوی اپیزودی ون دایک (۱۹۸۱) و روش توصیفی و تحلیلی کوشیده ایم تا با تحلیل نمونه ای از سر مقالات روزنامه «ایندیپندنت» چاپ انگلیس، به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می توان فرایند سازماندهی سرمقاله را در قالب یک الگوی منسجم از گزاره ها توصیف کرد؟ یافته های این تحلیل نشان می دهد که کلان گزاره های کلی در اولین جملات درون مایه ای تجلی یافته و خلاصه ای از متن که همان سیاست آمریکا نسبت به فعالیت هسته ای ایران است را ارائه می کنند. درون مایه فرعی متن که مشتمل بر نظرات و واکنش های دولت های قدرتمند و نیز ایران نسبت به این سیاست است، در پاراگراف های متن و به ترتیب در ساختار کلی متن سر مقاله آمده است.