مقاله تحلیل اهمیت – عملکرد ویژگی های خدمت بر پایه بخش بندی مشتریان با رویکرد داده کاوی (پژوهشی در بازار خدمات تلفن همراه در استان یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۴۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل اهمیت – عملکرد ویژگی های خدمت بر پایه بخش بندی مشتریان با رویکرد داده کاوی (پژوهشی در بازار خدمات تلفن همراه در استان یزد)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه های عصبی مصنوعی
مقاله نقشه های خودسازمانده
مقاله تحلیل اهمیت
مقاله عملکرد
مقاله خدمات تلفن همراه
مقاله بخش بندی مشتریان
مقاله داده کاوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدیعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: بحرینی زاده منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اهمیت و عملکرد ویژگی های خدمت بسیار حائز اهمیت است. تحلیل اهمیت عملکرد ابزار موثری برای اولویت بندی ویژگی های خدمت بر پایه نیاز ها و انتظارهای مشتریان و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان در بازار است. در این پژوهش با هدف افزایش اعتبار و کاربرد نتایج به دست آمده از تحلیل اهمیت – عملکرد، ابتدا مشتریان بر پایه ویژگی های جمعیت شناختی و همچنین ادراک شان از عملکرد ویژگی های خدمت بخش بندی می شوند سپس برای هر بخش به صورت جداگانه ماتریس اهمیت – عملکرد ارائه می شود. برای بخش بندی مشتریان از نقشه های خودسازمانده و برای محاسبه اهمیت ویژگی ها در هر بخش از شبکه عصبی پیشخور چندلایه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، مشترکان تلفن همراه در استان یزد را می توان در سه بخش دسته بندی کرد. ماتریس اهمیت – عملکرد ویژگی های خدمت مختص هر یک از این بخش ها نیز شناسایی شده، بر پایه نتایج، پیشنهادهایی به شرکت های ارائه کننده خدمات تلفن همراه ارائه شده است.