مقاله تحلیل انرژی خشک کن ترکیبی بستر سیال-ثابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل انرژی خشک کن ترکیبی بستر سیال-ثابت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسبت مصرف انرژی
مقاله بستر ثابت
مقاله بستر سیال
مقاله خشک کن
مقاله قانون اول ترمودینامیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورطه پرور وحید
جناب آقای / سرکار خانم: کیانمهر محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حسینی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن بیگی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در خشک کن های بسترسیال، بالا بودن سرعت هوای ورودی به محفظه, منجر می شود که هوا بدون اشباع شدن از رطوبت از محقظه خارج شده و تلفات انرژی بالا باشد. از این رو خشک کن بسترسیال را با خشک بستر ثابت، به صورتی که بستر ثابت در ادامه مسیر هوای خروجی از بستر سیال قرار بگیرد ترکیب گردیده است. در این تحقیق مطابق قانون اول ترمودینامیک به تحلیل انرژی و پارامترهای موثر بر میزان مصرف و نسبت مصرف انرژی آن در خشک کن ترکیبی پرداخته شده است. آزمایش ها بر روی محصول گندم انجام شد و اثر سه دمای ۵۰، ۶۰، ۷۰ درجه سلسیوس و سه ضخامت بستر ۴، ۶، ۸ سانتی متر در طبقه ی تحتانی (بستر سیال) و دو ضخامت ۶، ۸ سانتی متر در طبقه ی فوقانی (بسترثابت) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد روند تغییرات مصرف انرژی مستقل از نوع روش خشک شدن می باشد. افزایش ضخامت هر طبقه بر روی مصرف انرژی طبقه دیگر اثر گذار است. بیشترین مصرف انرژی در دمای ۷۰ درجه سلسیوس و ضخامت up8-dw8 و بیشترین نسبت مصرف انرژی در دمای ۵۰ درجه سلسیوس و ضخامت up8-dw8 حاصل شد.