مقاله تحلیل انتقادی گفتمان کتاب Reader’s Choice بر اساس چهارچوب هاج و کرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل انتقادی گفتمان کتاب Reader’s Choice بر اساس چهارچوب هاج و کرس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل گفتمان انتقادی
مقاله ساختارهای گفتمان مدار
مقاله ایدئولوژی
مقاله جهت گیریهای فردی و اجتماعی
مقاله پنهان سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به تحلیل گفتمان انتقادی کتاب “Reader’s Choice” می پردازد. هدف این تحقیق بررسی میزان پنهان کاری و جهت گیریهای ایدئولوژیکی در کتاب مذکور است؛ و این که آیا محتوای این کتاب برای متنی درسی مناسب است یا خیر؟ به این منظور، چهار متن درک مطلب از کتاب نامبرده به طور اتفاقی انتخاب شده است. این متون عبارت اند از: “the midnight visitor”، “sonar for the Blind”،”pockety women unite?”  و .”the 800th lifetime” ساختارهای گفتمان مدار این چهار متن بر اساس چهارچوب هاج و کرس (۱۹۹۶) بررسی شده است. این چهارچوب از چهار مقوله نام دهی، اسم سازی، جملات معلوم در مقابل مجهول و جملات کنشی در مقابل اسنادی تشکیل شده است؛ و در آن فراوانی به کارگیری ساختارهای گفتمان مدار محاسبه گردیده است.
نتایج این تحقیق نشان دهنده نبود جهت گیریهای فردی و اجتماعی و عدم پنهان کاری است؛ و این که این کتاب با توجه به فاکتورهای مورد نظر تحقیق حاضر، کتاب درسی مناسبی است.