مقاله تحلیل اقلیم شناختی و تاثیر پدیده انسو بر بیماری آنفلوانزا در شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل اقلیم شناختی و تاثیر پدیده انسو بر بیماری آنفلوانزا در شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنفلوانزا
مقاله اقلیم
مقاله انسو
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: الفتی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش اثرات اقلیم و پدیده انسو (ENSO) بر روی بیماری آنفلوانزا در شهر کرمانشاه را مورد مطالعه قرار می دهد. در این مطالعه با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون، ارتباط بین داده های ماهانه و سالانه دما و رطوبت نسبی و داده های ماهانه و سالانه شاخص SOI طی یک دوره ۶ ساله (۱۳۸۷-۱۳۸۲) با آمار مبتلایان به بیماری آنفلوانزای شهر کرمانشاه، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از رگرسیون چندگانه متغیرهای مستقل بر تعداد مبتلایان به بیماری آنفلوانزا، رطوبت نسبی به عنوان مهم ترین عامل در بروز این بیماری مشخص گردید. رتبه-بندی متغیرهای مستقل (دما، رطوبت نسبی و SOI) و تعداد بیماران و ارتباط آن ها، همبستگی قوی بین تعداد بیماران و عناصر اقلیمی را تایید کرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که دوره های مرطوب و سرد با فاز منفی انسو (ال-نینو) هم زمان بوده و متعاقب وقوع این پدیده افزایش بروز بیماری دیده می شود و توزیع فصلی بروز این بیماری که در زمستان بیشترین تعداد مبتلایان دیده می شوند این قضیه را تایید می کند.