مقاله تحلیل اقلیم سینوپتیک شرایط شکل گیری بلوم جلبکی در خزر جنوبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و مخاطرات محیطی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل اقلیم سینوپتیک شرایط شکل گیری بلوم جلبکی در خزر جنوبی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلیم سینوپتیک
مقاله بلوم جلبکی
مقاله خزرجنوبی
مقاله الگوی محیطی به گردشی
مقاله فراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانقرمه عبدالعظیم
جناب آقای / سرکار خانم: روشن غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرایط اقلیمی به عنوان یکی از عوامل اصلی در شکل گیری بلوم جلبکی در اکثر نواحی دریاچه ای، دریایی و اقیانوسی دنیا مطرح است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی الگوهای نقشه ای اقلیمی در زمان توسعه و گسترش جلبکی در سطح دریا و تعیین شرایط اقلیمی آن می باشد. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل فشار هوا در تراز ۱۰۰۰ و ۵۰۰ هکتوپاسکال، باد مداری و نصف النهاری و قائم، درجه دمای هوا و آب، کلروفیل است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت الگوی محیطی به گردشی بوده است. برای انجام این تحقیق ابتدا زمان شکل گیری بلوم جلبکی تعیین و سپس عناصر اقلیمی همزمان با آن نقشه سازی شدند و در ادامه نیز تحلیل و نتیجه گیری انجام گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در زمان شکل گیری بلوم جلبکی بر روی خزر جنوبی، الگوی نقشه ای فشار هوا به صورت یک سامانه پرفشار با تداوم زمانی زیادی دیده می شود و منشا اصلی این پرفشار بر روی اقیانوس اطلس در حوالی پرفشار جنب حاره آزور قرار دارد. الگوی وزش باد به تبع این الگوی فشار در جهت عقربه ساعت برروی منطقه در حال گردش است. همچنین جریانات عمودی هوا حاکی از آن است که در حوالی جنوب غربی خزر نزول ضعیفی از هوا دیده می شود.