مقاله تحلیل اقتصادی وصف انحصاری بودن مالکیت خصوصی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اندیشه های حقوق خصوصی از صفحه ۸ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل اقتصادی وصف انحصاری بودن مالکیت خصوصی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالکیت خصوصی
مقاله انحصاری بودن
مقاله کارایی تولید
مقاله عوارض خارجی
مقاله مالکیت مشاعی
مقاله مالیکت گروهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانشاهی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مالکیت خصوصی که واجد دو وصف مهم انحصاری بودن و قابلیت انتقال است، به عنوان یکی از مهمترین اقسام حق مالکیت از منظر اقتصادی قابل تحلیل و بررسی است. وصف انحصاری بودن مالکیت خصوصی علاوه بر پیشگیری از هدررفتن منابع، با افزایش انگیزه مالک در رشد تولید و سرمایه گذاری روی منابع تاثیر مستقیم برجا گذاشته و همچنین موجب درونی شدن عوارض خارجی به عنوان یکی از عوامل کاستی بازار می گردد. همچنین، فقدان وصف مذکور در پاره ای موارد می تواند به کارایی بیشتری بینجامد اگرچه این امر به عنوان یک استثنا مطرح است. علاوه بر آن، مالکیت مشاعی به عنوان یکی از اقسام مالکیت خصوصی از زمره ناکارامدترین اقسام مالکیت است که تا حد امکان باید از شمار موارد آن از نظام حقوقی کاسته شود.