مقاله تحلیل اسطوره دوشیزه – مادر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل اسطوره دوشیزه – مادر
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوره
مقاله دوشیزه – مادر
مقاله مادرشاهی
مقاله دوشیزه زاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی جلیلیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری علی
جناب آقای / سرکار خانم: بیرانوند بهجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اساطیر ملل اسطوره ای جهانی دیده می شود که در این نوشته اسطوره دوشیزه – مادر نامیده شده است. این اسطوره گزارشگر تولد قهرمانی مذکر از مادری باکره است. بارداری مادر به شیوه ای غیرمعمول و با اراده یا دخالت خدایان آسمانی صورت می گیرد. دوشیزه – مادر و دوشیزه زاده، هر دو با طبیعت و مظاهر آن همچون زمین، آب و روییدنی ها ارتباط مستقیم دارند. به نظر می رسد ارتباط ارکان اسطوره با مظاهر طبیعت، بازمانده باور انسان عصر مادرشاهی به زایایی زن و زمین و تناسب باروری و زایش این دو بوده باشد. نیز نقش خدایان آسمانی در تولد قهرمان مذکر و فنای مادر در این واقعه، بیانی از گذر مرحله مادر شاهی و تمایل انسان برای انتساب خود به خدایان آسمانی است. مقاله حاضر ضمن گزارش این اسطوره در فرهنگ های مختلف، برای اثبات این فرضیه تلاش می کند که اسطوره مزبور روایت گر گذر از مرحله مادر شاهی به پدر سالاری و انتقال قدرت به مردان و گرایش به خدایان آسمانی است.