مقاله تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب آوساینس طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۱۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب آوساینس طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل استنادی
مقاله نقشه تاریخ نگاشتی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله پایگاه وب آوساینس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جوکار عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این پژوهش بررسی استنادی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب آو ساینس در طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ و ترسیم ساختار علمی آن با استفاده از نرم افزار هیست سایت می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی است که با استفاده از روش علم سنجی انجام می شود. داده های مورد نیاز از طریق پایگاه وب آوساینس به دست آمده است.
یافته ها: نتایج نشان داد دانشگاه آزاد اسلامی در مجموع ۶۴۲۵ مدرک در پایگاه وب آوساینس در طول سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ به ثبت رسانده است. نرخ رشد به دست آمده برای تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۴۹٫۸۸ می باشد. ۶۱ کشور با این دانشگاه در نوشتن مدارک همکاری داشته اند. این مدارک با همکاری ۱۰۱۳۰ نویسنده به ثبت رسیده و در مجموع ۱۰۶۵۱۸ منبع مورد استناد آنها قرار گرفته است. از دیگر نتایج پژوهش ۵ خوشه شکل گرفته در نقشه تاریخ نگاشتی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخص استناد داخلی (تی ال سی اس) و ۴ خوشه تشکیل شده بر پایه شاخص استناد جهانی (تی جی سی اس) می باشد.
نتیجه گیری: روند رشد تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال های مورد بررسی سیر صعودی داشته است و این دانشگاه توانسته است آثار مفید و تاثیرگذاری را در حوزه موضوعی شیمی منتشر نماید.