مقاله تحلیل ارتعاشی تیرهای دورانی باریک شونده و استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تشخیص ترک در این تیرها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۲ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل ارتعاشی تیرهای دورانی باریک شونده و استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تشخیص ترک در این تیرها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیر دورانی اویلر- برنولی
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله ترک
مقاله آزمایش مودال
مقاله فرکانس طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: آریایی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله روشی تحلیلی موسوم به روش انتقال دیفرانسیل برای تعیین فرکانس های طبیعی تیر دورانی ترک دار اویلر برنولی با سطح مقطع متغیر ارائه شده است. ابتدا فرکانس های طبیعی تیر ترک دار با تغییر موقعیت ترک و عمق آن به دست می آید. نتایج حاصل جهت اعتبار سنجی با مقادیر تجربی به دست آمده از آزمایش مودال، نرم افزار آباکوس و روش های دیگر مورد استفاده در سایر مقالات مقایسه می شود که تطابق خوبی بین آنها مشاهده می گردد. در ادامه مساله معکوس مورد بررسی قرار می گیرد؛ بدین منظور با به کارگیری الگوریتم ژنتیک و با استفاده از فرکانس های طبیعی تیر ترک دار که از آزمایش مودال حاصل شده اند موقعیت و عمق ترک در تیر دورانی با سطح مقطع متغیر تعیین می شود. مشاهده می گردد که نتایج عددی به دست آمده تطابق قابل قبولی با موقعیت و عمق واقعی ترک دارد که نشان دهنده کارآیی این روش در تعیین پارامترهای ترک در تیرهای دورانی است.