مقاله تحلیل ارتباط تحقیق و توسعه (R&D) ، سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل ارتباط تحقیق و توسعه (R&D) ، سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری کل عوامل تولید
مقاله بخش صنعت
مقاله سرمایه انسانی
مقاله رهیافت ARDL
مقاله تحقیق و توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه افزایش بهره وری در بخش صنعت علاوه بر اینکه تحت تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه است، بلکه تحت تاثیر سرمایه انسانی نیز قرار می گیرد. بر این اساس مطالعه حاضر نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت به مخارج تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه شرکای تجاری، سرمایه انسانی و درجه بازی اقتصاد بستگی دارد. برای این منظور معادله بهره وری کل عوامل تولید صنعت با روش شناسی مدلهای رگرسیونی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و به کمک مجموعه سری زمانی بین سالهای ۱۳۸۸ ۱۳۵۸ تخمین زده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اثر مخارج سرمایه گذاری در R&D داخلی بر بهره وری صنعت ضعیف تر از انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری در این بخش است. در ضمن متغیرهای سرمایه انسانی و درجه بازی اقتصاد دارای تاثیر مثبت بر بهره وری کل صنعت است. با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق، در نهایت توصیه می شود که سهم قابل توجهی از تولید ملی به هزینه های تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی اختصاص یابد. علاوه بر این لازم است که در انتخاب شرکای تجاری در آینده صنعت دقت لازم به خرج داده شود، زیرا که سرریز تحقیق و توسعه از کشورهای با دانش بالا بیشتر از کشورهای در حال توسعه است.