مقاله تحلیل احتمالاتی پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت و تنظیم هماهنگ PSS ها و TCSC با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید مزرعه بادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – الف مهندسی برق از صفحه ۱۴ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل احتمالاتی پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت و تنظیم هماهنگ PSS ها و TCSC با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید مزرعه بادی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله پایداری سیگنال کوچک
مقاله عدم قطعیت
مقاله مزرعه بادی
مقاله PSS
مقاله TCSC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی‌ حسین‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با کاهش منابع سوخت های فسیلی و افزایش آلودگی محیط زیست، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر روز به روز در حال افزایش است. از سوی دیگر، وقوع تجدید ساختار در صنعت برق موجب حضور هرچه بیشتر منابع تولید پراکنده در بازار برق رقابتی شده و در چنین شرایطی، فضا برای حضور مزارع بادی و تامین بخشی از توان سیستم کاملا مساعد می باشد. اما توان تولیدی مزرعه بادی وابسته به سرعت باد بوده و این عدم قطعیت در تولید موجب افزایش نگرانی ها در مورد اتصال این منابع به سیستم و بهره برداری از آنها شده است. از این رو در این مقاله روشی احتمالاتی برای مطالعه پایداری سیگنال کوچک سیستم با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید مزارع بادی با استفاده از روش PCM ارائه شده است. روش PCM بر پایه چندجمله ای های متعامد استوار می باشد که یک مدل خطی از خروجی مطلوب فراهم می آورد. با تغییر مداوم نقطه کار ناشی از تغییرات توان خروجی مزرعه بادی، پارامترهای تجهیزات کنترلی باید دوباره و بر اساس شرایط بهره برداری جدید تنظیم گردند. بدین منظور از الگوریتم ژنتیک و مدل های تقریبی به دست آمده برای توابع چگالی احتمال مقادیر ویژه بحرانی از روش PCM استفاده شده است. به منظور اعتبارسنجی روش پیشنهادی، از دو سیستم ۱۰ ماشین و ۱۶ ماشین IEEE استفاده شده است.