مقاله تحلیل اثرات یارانه بر تقاضای آب خانگی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل اثرات یارانه بر تقاضای آب خانگی شهر تهران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یارانه
مقاله تقاضای آب
مقاله استون گری
مقاله الگوی خودبازگشت برداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلی اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات یارانه بر تقاضای آب خانگی، تابع تقاضای بلندمدت آب خانگی در شهر تهران برآورد می شود. داده ها به صورت سری زمانی فصلی است و دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۷۹ را دربر می گیرد. متغیرهای توضیحی عبارت اند از: قیمت متوسط آب، متوسط هزینه خانوار، شاخص کالاها و خدمات مصرفی، قیمت تمام شده آب، یارانه، میزان بارندگی و میانگین درجه حرارت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کاهش یا حذف یارانه آب، تقاضای آب را در بخش خانگی کاهش می دهد. همچنین از بین متغیرهای موثر بر تقاضای آب، متغیر یارانه به طور نسبی بیش از سایر متغیرها بر مصرف آب تاثیر دارد. حداقل مصرف آب خانگی شهروندان تهرانی ۱۷۰ لیتر در روز بوده است و بیشترین اضافه مصرف آب خانگی در فصل تابستان و پاییز صورت می گیرد.