مقاله تحلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صنعت پالایشگاه گاز پارسیان بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان مهر در استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صنعت پالایشگاه گاز پارسیان بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان مهر در استان فارس)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت
مقاله پالایشگاه گاز
مقاله روستا
مقاله پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوذری حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اغلب تحقیقات درباره بررسی اثرات صنعت بر مناطق روستایی دو ویژگی عمده دارند: الف) کمی گرا هستند. ب) بیشتر اثرات اقتصادی (اشتغال و درآمد) را سنجیده اند. این پژوهش با روش کیفی، اثرات و پیامد های صنعت بزرگ پالایشگاه گاز را بر مناطق روستایی هم در بعد اقتصادی و هم در سایر ابعاد (اجتماعی و زیست محیطی) از منظر خود روستاییان دنبال کرده است. با توجه به یافته ها توسعه صنعتی و پیشرفت های تکنولوژی ناشی از راه انداری پالایشگاه گاز پارسیان در دهستان خوزی از توابع شهرستان مهر، پیامدهای متناقضی به دنبال داشته است. از طرفی، با ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار و امکانات زیربنایی فرصت ها و ظرفیت های زیادی برای روستاییان فراهم و از طرف دیگر، تبعات اجتماعی و زیست محیطی فراوانی ایجاد کرده که منجر به بروز آسیب های اجتماعی مختلفی شده است.