مقاله تحلیل اثرات استقرار کارخانه سیمان آبیک قزوین برفرآیند توسعه پایدار فضایی -کالبدی شهر آبیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل اثرات استقرار کارخانه سیمان آبیک قزوین برفرآیند توسعه پایدار فضایی -کالبدی شهر آبیک
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر
مقاله تحلیل اثر
مقاله برنامه ریزی شهری
مقاله توسعه پایدار
مقاله فضایی- کالبدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نسترن مهین
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی قشقایی نژاد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: مسیبی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصول شهرسازی و توسعه شهری حکم می کند تا در تحلیل اثرات احداث صنایع برروی شهرها، مقولاتی نظیر محیط کالبدی، سلامت و محیط بهداشتی، محیط اجتماعی، محیط فرهنگی، محیط اقتصادی ومحیط طبیعی و بیولوژیکی مورد توجه قرار گیرند. این پژوهش به بررسی نقاط قوت و ضعف و اثرات حضور کارخانه صنعتی سیمان آبیک می پردازد. اینکه کارخانه در اطراف شهر باشد یا نباشد و یا با انتقال کارخانه به خارج از شهرها چه نتایج مثبت و منفی حاصل می شود، محورها و پرسشهای مهمی هستند که سعی شده است در این پژوهش به آنها پاسخ داده شود. روش اصلی این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی با تکیه بر داده های بدست آمده از طریق مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با مردم منطقه ومسئولان و اطلاعات ۳۰۰ عدد پرسشنامه می باشد. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر روش ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) می باشد که در آن از انواع روش های ارزیابی چک لیست پرسشنامه ای، چک لیست مقیاسی- وزنی، ماتریس کیفی، ماتریس دستیابی و فلودیاگرام (که انواع روشهای مورد استفاده در این تکنیک می باشند)، استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل: تعدادی از ساکنین شهر آبیک، کارکنان کارخانه سیمان آبیک، مسئولان ارگان های وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست تهران، سازمان انرژی های نو ایران (سانا)، دانشکده علوم پزشکی قزوین می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از ارزیابی، برخلاف آن چه که درمراحل تحلیلی گمان می رفت،انتقال کارخانه گزینه برتر به شمار نمی آید، بلکه گزینه برتر انتخاب شده در آخر، ادامه فعالیت کارخانه منوط به رعایت راهبردهای تسکینی می باشد.