مقاله تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودی های مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودی های مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد مغذی
مقاله رواناب
مقاله رسوب معلق
مقاله مقیاس زمانی
مقاله دریاچه زریوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمدی شیرکو
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چپی کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر چند بررسی تغییرات زمانی و مکانی مولفه های هیدرولوژی اساس مدیریت صحیح و کارآی منابع آب و خاک در مقیاس حوزه آبخیز محسوب می شود، لیکن این مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، در این تحقیق میزان آورد رواناب، رسوبات معلق و مواد مغذی محلول (نیترات و فسفات) از طریق ورودی های فعال دریاچه زریوار محاسبه و تغییرات زمانی و مکانی آنها بررسی گردیده است. برای این منظور، ۸ نقطه نمونه برداری روی ۷ ورودی دریاچه از فروردین ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱ مورد پایش روزانه در شرایط جریان پایه و همچنین نمونه برداری با فواصل زمانی یک ساعت در طول رگبارها قرار گرفت. طی سال ۱۳۹۰، میزان آورد رواناب، رسوب معلق، نیترات و فسفات ورودی به دریاچه به ترتیب برابر با ۹٫۷ میلیون مترمکعب و ۶۸۵٫۸، ۲۵٫۴ و ۱٫۱۵ تن بود. با وقوع ۷ رگبار در دو دوره در این مدت به ترتیب ۱٫۶ میلیون مترمکعب رواناب، ۶۸۵٫۸ تن رسوب معلق، ۴ تن نیترات و ۲۱۱ کیلوگرم فسفات به دریاچه حمل گردید. در حالت آب پایه ۸٫۱ میلیون مترمکعب رواناب، ۷۱۸٫۶۵ کیلوگرم رسوب معلق، ۲۱٫۴ تن نیترات و ۹۴۴٫۳۵ کیلوگرم فسفات وارد دریاچه شد. نتایج تحقیق حاکی از مشارکت مکانی بسیار بیشتر بخش های شمالی حوزه آبخیز دریاچه زریوار در آورد رواناب و نیترات بود. همچنین بیشترین آورد رسوبات معلق از بخش های شمالی و غربی دریاچه بود. در حالی که بخش غربی دریاچه بیشترین آورد فسفات را داشت. از نظر زمانی نیز بیشترین آورد رواناب، رسوب معلق، نیترات و فسفات به ترتیب در فصول بهار و زمستان اتفاق افتاد. همچنین، حدود ۸۲ درصد رسوب معلق در دوره مطالعاتی طی یک بارش بهاره ۵۰ ساعته وارد دریاچه زریوار شده که نشانگر تغییرپذیری بسیار زیاد رسوب معلق در شرایط رگبار و ضرورت لحاظ آن در مدیریت منابع آب و خاک در حوزه آبخیز بسته این دریاچه است.