مقاله تحلیلی تطبیقی بر نقش حمل ونقل شهری در آلودگی هوا به تفکیک مناطق شهرداری کلانشهر تهران (منوکسید کربن) با بهره گیری از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تحلیلی تطبیقی بر نقش حمل ونقل شهری در آلودگی هوا به تفکیک مناطق شهرداری کلانشهر تهران (منوکسید کربن) با بهره گیری از GIS
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی هوا
مقاله حمل ونقل
مقاله تهران
مقاله ضرایب انتشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آل شیخ علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان مهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه موتوری به ویژه در کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه به دلیل افزایش تعداد وسایل نقلیه و همچنین افزایش فواصل طی شده توسط انواع وسایل نقلیه در سال، به سادگی به عنوان یک مشکل مطرح شده است. هوای کلانشهر تهران نیز آلوده بوده و در این زمینه گفته می شود که حمل ونقل شهری وترافیک حاصله مهمترین دلیل آلودگی هوای تهران می باشد. بنابراین آلودگی هوا از دغدغه های اساسی مدیران شهری وشهروندان تهرانی بوده و در این زمینه تاکنون طرحها و مطالعات چندی انجام یافته اند. اما مساله این است که در طرح ها، مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته در کنار کمبودها و نقائص وارد بر آنها، تحلیلی تطبیقی از نقش حمل ونقل شهری در آلودگی هوا به تفکیک مناطق مختلف شهرداری در یک قالب وبا بهره گیری از شاخص های حمل ونقل صورت نپذیرفته است. لذا این پژوهش با انتخاب منوکسید کربن به عنوان شاخص انتشار ناشی از حمل ونقل و با روشی تحلیلی-کاربردی و با بهره گیری از ضرایب انتشار و سیستم اطلاعات جغرافیایی به هدف تحلیل تطبیقی از نقش حمل ونقل شهری در آلودگی هوا به تفکیک مناطق مختلف شهرداری در یک قالب وبا استفاده از شاخص های حمل ونقلی چون تعداد ایجاد سفر، مقدار و نوع معابر، سرانه معابر،تراکم معابر،درصد شبکه های کند و بحرانی و میزان عرضه فضای پارکینگ در راستای هدف مذکور به تحقیق پرداخت.بر مبنای نتایج تحقیق که در قالب نقشه ها، نمودارها وجداول متعددی ارائه گردید. مناطق مختلف شهر تهران به لحاظ شاخص های حمل ونقلی مورد استفاده در این پژوهش دارای شرایط متفاوت وغیر همگنی بوده وبنابراین در چارچوب فرض تحقیق بالطبع مناطق مختلف شهر تهران دارای نقشهای متفاوت در آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل شهری می باشند. در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق راهکارهایی نیز پیشنهاد گردید.