مقاله تحلیلی بر گسترش افقی شهر تبریز و ظرفیتهای درون بافتی اراضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر گسترش افقی شهر تبریز و ظرفیتهای درون بافتی اراضی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسترش افقی شهر
مقاله تراکم ناخالص
مقاله توسعه درون بافتی
مقاله شهر تبریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: ولی بیگی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش سریع نواحی شهری و رشد لجام گسیخته و بی برنامه شهر، استفاده بهینه از زمین را بعنوان مقوله مهمی در راستای حفظ اراضی اطراف شهر ها مطرح می کند. این پدیده همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم از ویژگیهای شناخته شده کلانشهرهای ایران نیز به شمار می رود، بطوریکه، با آنکه تراکم شهری در شهر های کشور پایین است لیکن با تعمق در آن و مقایسه آن با تراکم خالص شهری یا تراکم مسکونی بیانگر عدم استفاده از بخش عمده ایی از فضاهای داخل شهری می باشد، چنانکه شهر های کشور بیش از آنکه از پایین بودن تراکم مسکونی متضرر شوند از استفاده نامطلوب از فضاهای بلااستفاده آسیب می بینند. در این تحقیقمیزان گسترش افقی شهر تبریز با استناد به آمار و نقشه های موجود و به روش تحلیلی-مقایسه ایی بررسی شده است، که نشان می دهد که بخش زیادی از گسترش افقی به سبب عدم استفاده صحیح از اراضی موجود اتفاق افتاده است که با برنامه ریزی صحیح و اتخاذ سیاست متراکم سازی منطقی، تبریز تا ۲۱ سال آینده نیازی به گسترش افقی پیدا نمی کند.