مقاله تحلیلی بر وضعیت معیشتی مهاجرین روستایی در شهرها (مطالعه موردی: دهستان رستم دو – شهرستان رستم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر وضعیت معیشتی مهاجرین روستایی در شهرها (مطالعه موردی: دهستان رستم دو – شهرستان رستم)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روستا
مقاله مهاجرت روستایی
مقاله زندگی شهری
مقاله دهستان
مقاله رستم دو
مقاله شهرستان رستم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الدینی علی
جناب آقای / سرکار خانم: شکور علی
جناب آقای / سرکار خانم: گرجیان پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجایی که جریان های مهاجرتی روستاییان به مراکز شهری به ویژه در کشورهای درحال توسعه در جهت رفع مشکلات زندگی و فرار از تنگناهای اقتصادی و کمبودهای خدماتی صورت می گیرد. آنچه که در این روند حرکتی مهم می باشد، دلایل این گونه مهاجرت ها در مبدا و همچنین چگونگی وضعیت زندگی مهاجرین به لحاظ معیشتی – رفاهی بعد از سکونت در مقصد می باشد. به عبارتی، بهتر است کوچ روستاییان که خود به دنبال فرار از نابرابری های موجود و تغییر در شرایط زندگی انجام گرفته، منتج به شرایط مساعدتری از زیست و بهبود در وضعیت اقتصادی – اجتماعی مهاجرین در دیگر سکونتگاه ها گردد. در تحقیق حاضر که به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار سنجش انجام گرفته است، هدف از آن بررسی وضعیت معیشتی به ویژه شرایط زندگی اقتصادی مهاجرین روستایی دهستان رستم دو از توابع شهرستان رستم بعد از مهاجرت به شهرها می باشد. گردآوری داده ها از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار مهاجر سه روستای (تل بندو، گنجالو و سرآسیاب سیاه) می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد ۹۰ نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که: عوامل اقتصادی به ویژه تلاش برای افزایش درآمد و رفع بیکاری از جمله مهم ترین علل مهاجرت روستاییان مورد مطالعه به شهرها می باشد. همچنین وضعیت اقتصادی روستاییان بعد از مهاجرت به شهرها با بهبود نسبی به لحاظ معیشتی همراه بوده است. به نحوی که بیش از ۶۲ درصد از پاسخ گویان اذعان داشته اند که وضعیت رفاهی – درآمدی آنها بهتر از قبل شده است.