مقاله تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشتریان خاص
مقاله بانکداری اختصاصی
مقاله روش شناسی کیفی
مقاله تکنیک دلفی
مقاله طرح سیستماتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی رودپشتی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: حکاکی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نوری ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از روش های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق ۲۷ مورد از آسیب های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در ۳ دسته آسیب های اجرایی- ساختاری، آسیب های ادراکی- شناختی و آسیب های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می گیرند. لازم به ذکر است که ۵ عامل دولتی بودن بانک ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به عنوان آسیب های اصلی شناخته شدند.