مقاله تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در برنامه ریزی و توسعه گردشگری از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله نظام دانشگاهی
مقاله آموزش گردشگری
مقاله مدل سوات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری چیانه رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده ذکیه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کشورهای در حال توسعه از جمله در کشور ایران، آموزش گردشگری با چالش هایی روبروست. هدف این پژوهش تعیین توانایی ها، ضعف ها، تهدیدها و چالش های آموزش گردشگری در نظام دانشگاهی ایران با استفاده از الگوی تجزیه و تحلیل سوات است. بدین منظور از فرایند ارزیابی درونی و روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه از ۱۵۰ نفر که طیفی از اعضای هیات علمی، سرمایه گذاران و فعالان حوزه گردشگری و همچنین دانشجویان هستند، جمع آوری شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که ابعاد آموزشی هم در تحلیل ماتریس نقاط قوت و هم در تحلیل ماتریس نقاط ضعف، در اولویت اقدامات و تهدیدات قرار دارد. راهبرد پیشنهادی بر ارتباط هر چه بیشتر بین سیستم آموزشی دانشگاه با حوزه های مدیریتی و دست اندرکاران صنعت گردشگری تاکید دارد.