مقاله تحلیلی بر مکان یابی بهینه مراکز اقامتی در شهر تبریز با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر مکان یابی بهینه مراکز اقامتی در شهر تبریز با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان یابی
مقاله مراکز اقامتی
مقاله تحلیل سلسه مراتبی
مقاله شهر تبریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پورعیدی وند لاله
جناب آقای / سرکار خانم: افشارپور فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در برنامه ریزی مراکز اقامتی، در نظر گرفتن چگونگی مکان یابی و ساماندهی فضایی، با توجه به مقیاس جغرافیایی مکان اقامت از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش تعیین مکان مناسب احداث مراکز اقامتی در شهر تبریز با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار EXPert Choice و سیستم اطلاعات جغرافیایی است پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی، از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مورد استفاده در مکان یابی است. در فرایند مکان یابی با استفاده از این روش بعد از تعیین سطوح سلسله مراتب شامل هدف، معیار، زیرمعیار و گزینه ها، مقایسه زوجی بین مجموعه ها برای وزن دهی انجام شد. در عین وزن دهی به مجموعه ها، تجزیه و تحلیل سازگاری قضاوت ها نیز صورت گرفت. پس از وزن دهی همه معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها، مقایسه کلی گزینه ها نسبت به هدف انجام و نتیجه مقایسه به صورت نمودار ارائه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بین مناطق نه گانه شهر تبریز، منطقه یک با ضریب اولویت ۱٫۶۸۵ بهترین شرایط را برای احداث مراکز اقامتگاهی در شهر تبریز ارائه می دهد.