مقاله تحلیلی بر مکانیابی بهینه مراکز خدمات ارتباطی در مناطق شهری مطالعه موردی (باجه های تلفن عمومی در منطقه امانیه شهر اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر مکانیابی بهینه مراکز خدمات ارتباطی در مناطق شهری مطالعه موردی (باجه های تلفن عمومی در منطقه امانیه شهر اهواز)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبلمان شهری
مقاله باجه تلفن
مقاله GIS
مقاله AHP
مقاله مکان یابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی رکنی سیده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده هادی
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعیان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خدمات ارتباطی و از جمله آن باجه های تلفن عمومی از عناصر مهم شهری محسوب می شوند که کارایی آن ها به ویژه هنگامی که در فضاهای عمومی شهر به درستی مکان یابی شوند، دوچندان خواهد شد. سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) از ابزارهای دقیقی می باشند که در این راستا مورد استفاده قرار می گیرند؛ به ویژه اگر با روش هایی همچون روش سلسله مراتبی (AHP) تلفیق یافتند نتایج بهتری حاصل می گردد. یکی از مهم ترین اهداف مقاله حاضر یافتن مکان های بهینه باجه های تلفن عمومی در منطقه امانیه اهواز با بهره گیری از قابلیت های GIS و تلفیق آن با روش AHP می باشد. بدین منظور مهم ترین شاخص های مورد نیاز برای مکان یابی باجه های تلفن با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی حاصل گردید. در مرحله بعد به منظور وزن دهی به هر یک از شاخص های مذکور، نظرات کارشناسان و متخصصین امر در رابطه با اهمیت هریک با استفاده از روش سلسله مراتبی و تحلیل آن در نرم افزار اکسپرت چویس ارزیابی شد. وزن های حاصل در لایه های تهیه شده در نرم افزار Arc GIS ضرب شده و نقشه نهایی مکان یابی باجه های تلفن به دست آمد. مقایسه نقشه نهایی با وضعیت موجود پراکنش باجه های تلفن در منطقه امانیه توزیع مناسب تر باجه ها را در قسمت های شمال، مرکز و جنوب منطقه نشان داد.