مقاله تحلیلی بر منطق تایلر در برنامه ریزی درسی: مضامین موجه و مغفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۶۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر منطق تایلر در برنامه ریزی درسی: مضامین موجه و مغفول
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی درسی
مقاله منطق تایلر
مقاله مضامین موجه
مقاله مضامین مغفول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کافی زاده منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دیرپاترین صورت بندی نظری در قلمرو برنامه درسی «منطق تایلر» است که در کتاب معروف «اصول اساسی برنامه درسی و آموزش» منعکس شده است. این مقاله که با روش تحلیلی انجام شده، در صدد پاسخگویی به دو سوال محوری است: ۱) چه مضامینی از منطق تایلر هنوز هم موجه و قابل اعتناست؟ ۲) مضامین مغفول این منطق کدامند؟ در این راستا ویژگی ها و عناصر اساسی منطق تایلر از قبیل اهداف آموزشی؛ منابع تعیین اهداف (فراگیران، جامعه و متخصصان موضوعات درسی)؛ انتخاب، سازمان دهی و ارزشیابی تجارب یادگیری؛ و نوع الگوی برنامه درسی مورد مطالعه و تفسیر قرار می گیرد. آنچه مقاله حاضر را متمایز می سازد، بهره گیری از مصاحبه های تایلر برای فهم بهتر منطق او می باشد.