مقاله تحلیلی بر عوامل موثر در آسیب پذیری مسکن روستایی در برابر سانحه زلزله (مطالعه موردی دهستان سجاسرود- خدابنده استان زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر عوامل موثر در آسیب پذیری مسکن روستایی در برابر سانحه زلزله (مطالعه موردی دهستان سجاسرود- خدابنده استان زنجان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب پذیری کالبدی
مقاله مسکن روستایی
مقاله سانحه زلزله
مقاله دهستان سجاسرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عینالی جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسکن به عنوان عمده ترین بخش بافت کالبدی، نقش اساسی در شکل گیری ساختار فضایی و هویت معماری روستایی دارد و مهم ترین معیار رضایت مندی از مسکن در استحکام آن خلاصه می شود. با توجه به ناپایدار بودن عرصه جغرافیایی کشور در رابطه با سانحه طبیعی زلزله، مواردی از قبیل عدم رعایت ضوابط فنی، استفاده از مصالح ساختمانی سنتی و غیر مقاوم و فرسوده بودن مساکن منجر به آسیب پذیری بیشتر سکونت گاه های روستایی در برابر زلزله شده است. هدف این تحقیق، بررسی وضعیت مسکن روستایی و عوامل تاثیرگذار در آسیب پذیری آن در دهستان سجاسرود است. به این منظور داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دهنده پائین بودن ظرفیت های محلی برای مقابله با آسیب پذیری مسکن در برابر زلزله در بین خانواده های نمونه است. از بین ظرفیت های محلی نامناسب ترین مورد به ظرفیت کالبدی مسکن اختصاص دارد. علاوه بر این تحلیل رگرسیونی ظرفیت های محلی نشان می دهد که عوامل اقتصادی و کالبدی به ترتیب با ۰٫۴۹۱ و ۰٫۲۹۸ بیش ترین میزان تاثیر و عوامل نهادی و اجتماعی با ۰٫۱۲۶ و ۰٫۱۶۰ کم ترین میزان تاثیر را در آسیب پذیری مسکن در منطقه مورد مطالعه داشته اند.