مقاله تحلیلی بر شاخص های کیفی مسکن در راستای امنیت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین (نمونه: محله علی آباد در شهر خرم آباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر شاخص های کیفی مسکن در راستای امنیت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین (نمونه: محله علی آباد در شهر خرم آباد)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاشیه نشینی
مقاله خدمات شهری
مقاله امنیت
مقاله علی آباد
مقاله خرم آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیل نژاد مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی آفرین
جناب آقای / سرکار خانم: باوفا سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی دولت و شهرداری ها در گسترش زیرساخت ها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیشی گرفته است، در نتیجه پدیده اسکان غیررسمی به سرعت و بصورتی بی قاعده گسترش یافته است. آمارها حکایت از آن دارند که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت کلان شهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در زیستگاه های نابسامان و در حاشیه شهرها اسکان گرفته اند که این مناطق جایگاه فقیرترین گروه های جمعیت شهری هستند. مشخصه اصلی اکثر مناطق حاشیه نشین، مساکن غیر استاندارد و بی کیفیت با پایین ترین سطح برخورداری از خدمات اساسی شهری و میزان پایین امنیت اجتماعی به جهت وجود افراد بذهکار و عدم استقرار نیروی انتظامی در محدوده می باشد. خرم آباد یکی از شهرهای کشور است که مثل خیلی از شهرها با پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. آمارها نشان می دهند که ۵٫۹۲ درصد از کل محدوده قانونی شهر خرم آباد، بافت های حاشیه ای می باشند که جمعیتی در حدود ۱۱۴۰۰۰ نفر را در خود جای داده اند. این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی می باشد، که در آن به بررسی مسکن با تاکید بر میزان برخورداری مساکن از خدمات اساسی شهری در محله حاشیه ای علی آباد در شهر خرم آباد پرداخته شده و سپس امنیت اجتماعی در این محدوده از شهر مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت فرضیه تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی اسپریمن مورد آزمون قرار گرفته ست. یافته های پژوهش نشان می دهد که ۳۴٫۱ درصد مساکن محله دارای آشپزخانه و حمام، ۳۱٫۱ درصد دارای آب لوله کشی مجاز، ۹٫۴۶ درصد دارای گاز لوله کشی و ۸۷٫۴ درصد ابنیه محله از مصالح نامرغوب و بی دوام ساخته شده اند. وجود فحشا، اعتیاد اکثر افراد محل به مواد افیونی و امنیت پایین محدوده به جهت وجود افراد بذهکار و عدم استقرار نیروی انتظامی در محدوده؛ نیز موارد مشاهده شده در محدوده مورد مطالعه از نقطه نظر امنیت اجتماعی می باشند.