مقاله تحلیلی بر شاخص های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی «محله حصار امام شهر همدان» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر شاخص های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی «محله حصار امام شهر همدان»
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن
مقاله اسکان غیررسمی
مقاله شاخص های کمی و کیفی
مقاله محله حصار امام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سکونتگاه غیررسمی در حقیقت بازتاب فضایی، کالبدی آسیب های موجود در جامعه می باشند و ناشی از شهرنشینی شتابان معاصر و از جلوه های بارز فقر شهری است که به صورت خودرو در درون یا اطراف شهرها ظاهر شده است. درواقع موضوعی است که امروزه همه کشورها را به نوعی، متناسب با شرایطشان، گرفتار ساخته است. اسکان غیررسمی پدیده ای گذرا و ناپدیدشدنی نیست و در سطح کشورهای در حال توسعه به شدت در حال گسترش است. دراین مقاله به بررسی شاخص های کمی وکیفی مسکن در محله حصار شهر همدان که به عنوان سکونتگاه غیررسمی مطرح است، پرداخته شده است. همچنین با استفاده از روش تطبیقی شاخص های مسکن در محله حصار، شهر همدان و کشور ایران مقایسه شده است. همچنین با استفاده از مدل SWOT یافته های تحقیق مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که بهبود وضعیت مسکن و خدمات شهری، افزایش ثبات اجتماعی، بهبود شرایط محیطی، بهبود کیفیت کلی زندگی و انگیزه مشارکت در اجتماع را به دنبال دارد.