مقاله تحلیلی بر «درآمد» پدیدار شناسی روح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر «درآمد» پدیدار شناسی روح
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناخت شناسی
مقاله شیی فی نفسه
مقاله آگاهی
مقاله مطلق
مقاله فلسفه جدید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر قصد دارد با تحلیل نخستین بند از «درآمد» کتاب «پدیدار شناسی روح» از منظر شناخت شناسی، معضل فلسفه جدید را در حوزه شناخت، که همانا شکاکیت و گسست بین امر مطلق از یک سو و حوزه شناخت از دیگر سو است، حل و فصل کند. تبیین مساله استوار بر دو استعاره و تلقی از شناخت است، شناخت در مقام ابزار و شناخت در مقام واسطه/ رسانه، که اصالت روش را در پی داشته است. «درآمد» پدیدارشناسی با این تلقی از شناخت، از در مخالفت در آمده و حسب منطق درونی پدیدارشناسی روح، به جمع بین امر مطلق و حوزه شناخت یا ساحت پدیداری و ناپدیداری واقعیت می پردازد.