مقاله تحلیلی بر حوادث فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی شهر تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر حوادث فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی شهر تبریز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت فیزیکی آب
مقاله کیفیت شیمیایی آب
مقاله کیفیت میکروبی آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصل هاشمی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تامین آب سالم و بهداشتی یکی از مسائل مهم در ارتقا سلامتی جامعه می باشد که برای رسیدن به آن اهداف باید کیفیت میکروبی و شیمیایی آب شرب را در شبکه آب رسانی کنترل کرد که اغلب کنترل میکروبی مد نظر است و کنترل شیمیایی تنها هنگام خروج از تصفیه خانه مورد بررسی قرار می دهند حال آن که شبکه توزیع خود می تواند تاثیر نامطلوبی بر کیفیت آب توزیع شده داشته باشد.
به منظور تعیین ارتباط جنس لوله بکار رفته در خطوط آب رسانی با رشد جمعیت میکروبی، کلر آزاد باقی مانده، کدورت، ابتدا شبکه های آب رسانی با جنس های مختلف شامل آز بست سیمان، چدن داکتیل، پلی اتیلن و گالوانیزه که در آن ها حداکثر طول شبکه را داشته باشد شناسایی، سپس نمونه برداری در سال ۱۳۸۷ هم زمان در روزهای مختلف هفته از شبکه هایی که از لحاظ کیفیت آب جاری در آن ها یکسان بوده انجام گردید.
نتایج نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار آزاد باقی مانده در جنس های مختلف چدن داکتیل، آزبست، گالوانیزه و پلی اتیلن به ترتیب ۰٫۱۲+۰٫۵۵، ۰٫۱۷+۰٫۴۵، ۰٫۱۳+۰٫۵۱، ۰٫۱+۰٫۵۱ و میانگین و انحراف معیار کدورت در جنس های مختلف به ترتیب ۱٫۱۷+۱، ۱٫۵۹+۱٫۱۷، ۰٫۵۲+۰٫۷۲، ۰٫۳۳+۰٫۶۱ و میانگین و انحراف معیار تعداد باکتری ها در جنس های مختلف در دمای ۱۱ ۱۲ درجه سانتی گراد به ترتیب ۱۵۵٫۵۷+۸۲٫۱۲، ۲۹٫۵۹+۱۴٫۶، ۵۳٫۰۹+۴۶٫۴۲، ۲۵+۲۱ و میانگین و انحراف معیار تعداد باکتری ها در جنس های مختلف در دمای ۲۱ ۲۵ درجه سانتی گراد به ترتیب ۲۵+۱۲، ۱۱۷٫۷۴+۸۶، ۲۴۴٫۸+۱۴۷٫۴، ۲۹۹٫۸۲+۲۶۹٫۸ می باشد.
مطالعه انجام شده نشان می دهد که تغییرات باکتریایی باعث تغییر طعم و بوی آب، تشکیل لایه لزج بر روی جداره داخلی لوله، ایجاد خوردگی در سطح لوله، افزایش جمعیت های باکتریایی هنگام توزیع آب و کاهش کلر باقی مانده پس از خروج از تصفیه خانه می شود. با توجه به جنس لوله های بکار رفته و سختی آب در شهر ستان تبریز، نوع خوردگی بیشتر شیمیایی است که اضافه کردن کلر باعث افزایش خوردگی و تاثیر بر روی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی موجود در شهر کمک می کند بنا بر این بررسی خواص شیمیایی آب در شبکه توزیع پس از خروج از تصفیه خانه لازم و ضروری به نظر می رسد.