مقاله تحلیلی بر توسعه منطقه ای ایران از منظر اقتصاد سیاسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا از صفحه ۳۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر توسعه منطقه ای ایران از منظر اقتصاد سیاسی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد سیاسی فضا
مقاله جغرافیای اقتصادی ایران
مقاله توسعه منطقه ای ایران
مقاله دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمایی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی لنگ شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش در بررسی و تحلیل سازوکارهای عدم تعادل منطقه ای کشور با نگرش میان رشته ای به اقتصاد سیاسی فضا و توسعه منطقه ای با فرض سه سطح تحلیلی در اقتصاد سیاسی ایران و سه سطح مقیاس بازار (ملی، منطقه ای و محلی)، به این نتیجه رسیده است که متغیرهای میانی اقتصاد سیاسی ایران در انطباق نسبی با بازارهای ناکارامد منطقه ای عامل اصلی در عدم تعادل نظام منطقه ای کشور است. بر این اساس از یک سو، با توجه به شاخص هایی از سیاستگذاری اقتصادی در نظام بودجه و شرکت های دولتی از سال ۱۳۷۳ تا ۸۵ حدود ۷۸٫۸۵ درصد جغرافیای اقتصادی بازار ملی در ۷ استان با میزان ۳۹٫۷۸ درصد کل بودجه کشور (جدا از اعتبارات جاری و عمرانی) متمرکز بوده است، در مقابل سهم سایر استان ها از سیاستگذاری منطقه ای در ردیف افزایش تملک داراییهای سرمایه ای (با بالاترین میزان در سال ۸۵) حدود ۵٫۴ درصد کل بودجه بوده است که در ارتباط مستقیم با سطح اول اقتصاد سیاسی، عدم تعادل شدیدی در متغیرهای سطح سوم را (پهنه جغرافیایی، توزیع و تمرکز جمعیت، سرمایه و …) نشان می دهد. از سوی دیگر، این پژوهش دگرگونی در جغرافیای اقتصادی کشور را (سطح استان ها) پس از دهه ۷۰، با تاکید بر نگرش گشتالتی بر اقتصاد سیاسی فضا، در ارتباط مستقیم با شاخص نرخ رشد مدیریت دولتی با کلیت ظرفیت زایی اقتصاد سیاسی رانتی در بازار ملی ایران قابل بررسی و تحلیل دانسته است. از این رو، دستیابی به توسعه منطقه ای از منظر اقتصاد سیاسی ضرورت بازشناسی اقتصاد سیاسی فضا با روش شناسی مبتنی بر اصول هنجاری در فضای توسعه از یک سو، و از سوی دیگر با توجه به نقش تاریخی دولت در ایران و به ویژه قرن اخیر در شتاب فزاینده جهانی سازی و ابهام در تولید با سیاق اقتصاد بازاری، ضرورت نگرش جامع نگر دولت با ابعاد خاص فضایی و منطقه ای را الزامی داشته است.