مقاله تحلیلی بر تغییرات جمعیت و اشتغال شهری (مطالعه موردی شهر ساری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر تغییرات جمعیت و اشتغال شهری (مطالعه موردی شهر ساری)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات جمعیتی
مقاله ضریب مکانی
مقاله ساختار اشتغال
مقاله شهر ساری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه زلیخاه
جناب آقای / سرکار خانم: اشنویی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین مسائلی را که در ارتباط با جمعیت می بایستی در نظر داشت مساله اشتغال است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ این دو عامل اجتماعی و اقتصادی با بسیاری از فعالیت ها، جمعیت و اشتغال در تجزیه و تحلیل بسیاری از روندها و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مطرح می باشند. در این پژوهش به تبیین روند رشد و پیش بینی جمعیت در افق ۱۴۰۰ با مدل های مختلف پیش بینی جمعیت و بررسی جغرافیای اقتصادی شهر ساری در ادوار مختلف و همچنین به بررسی اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی ساری در افق ۱۴۰۰ با مدل های طولی-عرضی ایزارد و مقایسه شاغلین هر بخش با سطح مرجع (بخش شهری کل کشور) و پیش بینی تعداد شاغلین با استفاده از مدل تغییر سهم و میزان تمرکز نسبی هر یک از بخش های اقتصادی با ضریب مکانی پرداخته شد. تا الگوی اقتصادی شهر ساری به عنوان مرکز استان مازندران تبیین شود، باشد تا راه گشایی جهت برنامه ریزی های آتی برای این شهر و شهرهای مشابه واقع گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شهر ساری یک عدم تعادل بین بخش های سه گانه اقتصادی مشاهده می شود. عدم تعادل، توازن و پیوستگی در بین بخشهای سه گانه اقتصادی حاکی از فقدان برنامه ریزی جامع و فراگیر در برقراری نوعی تعادل و توازن منطقه ای می باشد.