مقاله تحلیلی بر بازار مصرف تخته فیبر نیمه سنگین در ایران و ارزیابی معیارهای موثر در مقبولیت آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر بازار مصرف تخته فیبر نیمه سنگین در ایران و ارزیابی معیارهای موثر در مقبولیت آن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته فیبر نیمه سنگین
مقاله مصرف
مقاله سهم بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: رفیقی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه دگرگونی های بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه های مختلف، به ویژه در بازارها، مشاهده می شود. بنابراین انجام پژوهش های بازار برای همه کشورها و شرکت هایی که درصدد هستند حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند ضرورت دارد. وجود پتانسیل عظیم مصرف این فرآورده لزوم بررسی روند تولید، واردات و صادرات این محصول را طلب می کرد. بازار مصرف این فرآورده به روش تحلیل رگرسیون مصرف گذشته و تحلیل رگرسیون سهم بازار آن در بین بازار سایر اوراق فشرده چوبی مورد بررسی قرار گرفت و پیش بینی می شود، روند افزایش مصرف در سال های آینده نیز با سرعت زیادی ادامه یابد و به حدود ۶۰ درصد سهم بازار اوراق فشرده چوبی در سال ۲۰۱۴ برسد. برای مطالعه بازار مصرف تخته فیبر نیمه سنگین، بررسی معیارهای موثر در مقبولیت آن بین مصرف کنندگان ضروری می باشد، برای این منظور، پرسش نامه ای طراحی و توسط کارشناسان و مصرف کنندگان تکمیل گردید و منجر به انتخاب ۱۰ معیار موثر بر مصرف این فرآورده در کشور گردید. با توجه به تجزیه واریانس انجام شده، معیارهای موثر بر بازار مصرف تخته فیبر نیمه سنگین از نظر مصرف کنندگان ایرانی دارای اهمیت یکسانی نبوده و اثرات آن ها نیز مختلف و متفاوت است. عمده ترین دلایل مقبولیت آن در بین مصرف کنندگان ایرانی ویژگی های زیباشناختی و مقاومت در برابر رطوبت آن می باشد.