مقاله تحلیلی بر اثرگذاری اشتغال زنان مناطق عشایری بر اقتصاد خانوارهای آنها (مطالعه موردی: عشایر شهرستان چراداول) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر اثرگذاری اشتغال زنان مناطق عشایری بر اقتصاد خانوارهای آنها (مطالعه موردی: عشایر شهرستان چراداول)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان عشایر
مقاله صنایع دستی
مقاله اقتصاد عشایر
مقاله مناطق عشایری
مقاله دهستان زردلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صیدایی سیداسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جمینی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنان عشایر به شیوه های گوناگونی بر اقتصاد خانواده تاثیر می گذارند. یکی از مهم ترین شیوه های تاثیرگذاری اشتغال زنان در بخش صنایع دستی می باشد. زیرا اشتغال در این بخش علاوه بر تامین بخشی از نیازهای خانوار، می تواند یکی از منابع مهم درآمدی خانوارها نیز باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اشتغال زنان مناطق عشایری (نیمه کوچنده) در صنایع دستی بر اقتصاد خانوار آنها در دهستان زردلان واقع در (بخش هلیلان) شهرستان چرداول از استان ایلام می باشد. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از روش های مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسنادی استفاده شده و اطلاعات میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بدست آمده است. محدوده جغرافیایی پژوهش شامل ۲۶ روستا می باشد که ۵۴٫۱۶ درصد از کل روستاهای منطقه ی مورد مطالعه را شامل می شود. این روستاها که به عنوان روستاهای هدف انتخاب شده اند، دارای اقتصاد مبتنی بر دامداری هستند. همچنین زنان عشایر منطقه مورد مطالعه به تولید محصولات و صنایع دستی مانند سیه مال، چیت، گیوه، مونج بافی، جاجیم بافی، وسایل چوبی آشپزخانه و … می پردازند. جامعه آماری تحقیق شامل زنان بالای ۱۲ سال (عشایر نیمه کوچنده) دهستان زردلان می باشد (N-2891) که از این میان ۱۹۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران (P&q-0.5 و d-0.07) و به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند. نتایج نشان داد، عواملی مانند تکنولوژی ابتدایی برای تولید، دوری به شهر و انزوای جغرافیایی، کمبود مشتری، عدم وجود بازار برای محصولات تولیدی آنها و عدم حمایت مسوولین زمینه ساز دستیابی کمتر زنان به درآمد از طریق صنایع دستی در منطقه مورد مطالعه می باشند. همچنین نتایج حاصل از t تک نمونه ای تاثیر اشتغال زنان عشایر در صنایع دستی را بر اقتصاد خانواده آنها به دلیل وجود مشکلات موجود تایید نکرد.