مقاله تحلیلی بر آسیب های اجتماعی جوانان طی سال های ۸۷-۱۳۷۸ و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر آسیب های اجتماعی جوانان طی سال های ۸۷-۱۳۷۸ و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب شناسی
مقاله آسیب اجتماعی
مقاله جوانان
مقاله اعتیاد
مقاله بیکاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی سروش
جناب آقای / سرکار خانم: فدوی جمیله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله بررسی آسیب های اجتماعی جوانان و عوامل تاثیرگذار بر آن می باشد که با استفاده از روش تحقیق اسنادی و روش تحلیل ثانویه با مراجعه به تحقیقات انجام شده در مورد موضوع مورد بحث و نظریه مربوط در زمینه آسیب شناسی اجتماعی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد تعداد ورودی ها به زندان در طی سال های ۸۷-۱۳۷۸ مردان بیشترین تعداد با ۱۰۴۱۹۷۹ نفر در مقابل زنان (۴۱۸۷۶ نفر) تشکیل می دهند و گروه سنی ۳۹-۳۰ ساله با ۳۹۲۲۷۹ نفر در میان سایر گروه های سنی بیشرین ورودی را تشکیل می دهند بیشترین نوع آسیب، حمل مواد مخدر بوده است بطوریکه اعتیاد رتبه دوم و سرقت در رتبه رسوم قرار دارد و سطح تحصیل اکثریت پایین تر از دیپلم بوده است. خودکشی نیز در میان مردان ۱۲٫۵۳ درصد و در میان زنان با رشد مثبت ۳٫۲۲ درصد مواجه بوده است. در میان گروه های سنی بالاترین سهم با ۴۰ درصد مربوط به گروه سنی جوانان ۲۴-۱۸ ساله می باشد. نکته قابل توجه آن است که سهم این گروه سنی در میان زنان و مردان بالاترین درصد است. بطوری که در این گروه سنی سهم مردان ۲۴ درصد و سهم زنان ۱۶ درصد بوده است. سهم گروه سنی ۳۴-۱۵ ساله ۳۰ درصد، ۳۵ ساله و بیشتر ۲۰ درصد و ۱۷ ساله و کمتر ۱۰ درصد می باشد. در گروه سنی ۳۴-۲۵ ساله نرخ رشد در سال های ۸۳-۱۳۷۷۹ این رقم معادل ۱۲٫۴۹ درصد بوده است. مقایسه صورت گرفته از یافته های تحقیق و نتایج ادبیات تجربی نشانگر آن است که در سال های مورد مطاله یکی از علل افزایش آسیب های اجتماعی در میان مردان مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری و مشکلات درون خانواده و …. در جامعه و تاثیری که در درون خانواده ها و بر سرپرست خانوارها داشته اند می باشد و در گروه سنی جوانان معمولا افراد بدلیل افکار و احساس پوچی، نومیدی، احساس گناه، افسردگی، اعتیاد، احساس شکست، بحران های حاد عاطفی، بیماری های شدید و نداشتن سعه صدری در کنار سایر عوامل اجتماعی باعث آسیب اجتماعی شده است.