مقاله تحلیلی برنقش عوامل طبیعی درتوسعه شهرستان اهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۳۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تحلیلی برنقش عوامل طبیعی درتوسعه شهرستان اهر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرستان اهر
مقاله جمعیت
مقاله نوع فعالیت
مقاله گروههای عمده فعالیت
مقاله گسل
مقاله روستاهای دشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدزاده معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرستان اهر درشمال غربی ایران در استان آذربایجان شرقی واقع شده و از نظر مختصات جغرافیایی درعرض شمالی ۳۸ درجه و ۱۸ دقیقه الی ۳۹ درجه قرار گرفته است. این شهرستان از لحاظ طبیعی تحت تاثیر اقلیم نیمه خشک و سرد قرارگرفته که به دلیل وضعیت خاص توپوگرافی منطقه، مضرس بودن برخی ارتفاعات، دره های تنگ و عمیق و واحدهای تپه ماهوری و کوهستان از عوامل عمده تاثیر گذار در پراکنش کانونهای جمعیتی روستایی و شهری می باشد. از نظر ساختار اکولوژیک منطقه، روستاها در دو وضعیت روستاهای دشتی وکوهستانی مورد بررسی قرارگرفته و ۶۳٫۸ درصد روستاهای شهرستان اهر روستاهای دشتی و ۳۶٫۲ درصدآن را روستاهای کوهستانی تشکیل می دهد. همچنین بررسی زمین لرزه های منطقه حاکی از وجود گسلهای فعال وغیرفعال درمنطقه است که خود عاملی در جهت جلوگیری از رشدجمعیت ورشدساختارهای اقتصادی محسوب می شود بررسی تحولات شاغلین شهر به تفکیک نوع فعالیت نشان میدهد که تعداد  3737 شغل جدید دربخش خدمات که تعداد ۳۲۰۰ شغل مربوط به خدمات اجتماعی و شخصی است، ایجاد شده است.درمقابل بخش صنعت دراین دهه حدود ۹۲۴ شغل ازدست داده است. کاهش سهم شاغلین صنعتی با افزایش سهم شاغلین خدمات جبران شده،و سهم شاغلین کشاورزی، ساختمان و… دراین دوره ثابت بوده است. تحولات فوق را میتوان نشانه مرکزیت این منطقه دانست که بعنوان مرکزی برای ارائه خدمات اداری و تجاری به نقاط روستایی شهرستان اهر عمل میکند. لذا در این تحقیق ضمن بررسی نقش عوامل طبیعی در توسعه شهرستان و نقش آن در پراکندگی کانونهای جمعیتی و فعالیتی مورد مطالعه قرار گرفته است.