مقاله تحلیلی انتقادی از مساله جنسیت و زنانگی در تفکر ابن عربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تحلیلی انتقادی از مساله جنسیت و زنانگی در تفکر ابن عربی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هستی شناسی عرفانی
مقاله زنانگی
مقاله استعلا
مقاله تقابل های دوگانه
مقاله مردسالاری
مقاله ابن عربی
مقاله هلن سیکسو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در میان منابع تصوف، آثار ابن عربی حاکی از نگاهی متعالی و مثبت به مساله زنانگی است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد در پس نگاه استعلایی او به زن، تقابل های دوگانه ای که از نظرگاه هلن سیکسو، مبنای برخوردهای متفاوت با زن و مرد قرار گرفته و در نهایت به شکل گیری نگاهی مردسالار می انجامد، خودنمایی می کند. در بخش نخست مقاله، مبانی هستی شناسانه ای که بر نحوه برخورد ابن عربی با مساله زنانگی موثرند مطرح شده و در بخش های بعدی، نظرگاه های منفی و مثبت او به زن که نمایانگر تفکر او درباره مشخصه های جنسیتی است مورد تحلیل قرار می گیرد. در خلال چنین تحلیلی، دگردیسی عناصر مردسالارانه به مفاهیم متافیزیکی در تفکر ابن عربی نشان داده می شود.