مقاله تحلیلی از وضعیت گردشگری شهرستان دورود استان لرستان (با تاکید بر نقش اکوتوریستی منطقه آبشار بیشه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۲۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تحلیلی از وضعیت گردشگری شهرستان دورود استان لرستان (با تاکید بر نقش اکوتوریستی منطقه آبشار بیشه)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی اکوتوریسم
مقاله گردشگری
مقاله شهرستان درود
مقاله استان لرستان
مقاله آبشار بیشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی فینی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندی قهرودی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویژگی محیط، تنوع و منحصر به فرد بودن آن است که خود به عنوان یک جاذبه مورد توجه قرار می گیرد و پدیده گردشگری در بستر طبیعت و محیط به این استعداد ها و توانها فعلیت می بخشد. محیط های طبیعی از یک سو بستر انواع جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و از سوی دیگر محل ایجاد انواع تاسیسات و تجهیزات و زیرساخت های خدماتی در حوزه گردشگری می باشند. بدین ترتیب گردشگری به عنوان یک فعالیت پویای اقتصادی با بهره گیری از محیط به اقتصاد ملی و محلی کمک شایانی می کند. به همین منظور در این تحقیق هدف کلی را مطالعه و برنامه ریزی گردشگری منطقه آبشار بیشه واقع در شهرستان درود استان لرستان را مبنای جذب گردشگری این شهر قرار داده و به منظور رسیدن به این هدف و جهت کسب اطلاع دقیق از منطقه مورد مطالعه، بررسی جایگاه و چگونگی گردشگری در آن و شناخت پتانسیل های گردشگری آن، از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. که پس از تهیه کلیات و چهارچوب نظری تحقیق و تکمیل پرسشنامه، و استفاده از نرم افزارهای آماری Spss و Excel و بکارگیری آزمون های آماری آلفای کرنباخ (قابلیت اعتماد پرسشنامه) و آزمون آماری خی دو جهت آزمون های فرضیات تحقیق، نتایج حاصله نشان داد که بین عدم آشنایی گردشگران از جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگران در این شهر رابطه معناداری وجود دارد (P</05) و همچنین بین کمبود امکانات زیربنایی و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در آبشار بیشه رابطه معناداری وجود دارد (P</05)، که این نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری این منطقه گردشگری در زمینه جذب انواع گردشگر نسبتا بالا بوده و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع موانع موجود می باشند که در این راستا پیشنهاداتی ارائه گردید.