سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود جوهرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
پریسا نصیرویس – کارشناس محیط زیست

چکیده:

تخریب لایه ازن یکی از مهمترین بحرانهای زیست محیطی می باشد که در صورت عدم توجه سبب مخاطرات بهداشتی می گردد. لذا هدف از این تحقیق مشخص نمودن پیامدهای ناشی از تخریب لایه ازن بر سلامت انسان و محیط زیست و ارائه راهکارها و پیشنهادها برای جلوگیری و کاهش این بحران زیست محیطی می باشد. روش تحقیق: در این مقاله که به منظور بررسی اثرات سوء ناشی از تخریب لایه ازن بر انسان، اکوسیستم ه ای دریا، اقیانوس و خشکی تهیه گردیده است مطالعات کتابخانه ای، بررسی و جمع آوری تازه ترین اطلاعات موجود در کتب و مقالات علمی انجام شده است. یافته ها: نتایج بدست آمد در این بررسی نشانگر آن است که لایه ازن نقش حفاظتی زیست محیطی بسیار مهمی دارد. کاهش لایه ازن سبب نفوذ بیشتر اشعه ماوراء بنفش به کره زمین می شود. به تبع این ا شعه خطرناک موجب پیدایش اثراتی نظیر افزایش سرطان پوست، خطر ابتلاء به آب مروارید چشم، تضعیف سیستم ایمنی بدن، اکهش میزان فعالیت فتوسنتزی گیاهان، از بین رفتن فیتوپلانکتونها و … می گردد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده شرط اساسی موفقیت در حفظ و جلوگیری از کاهش بیشتر لایه ازن استفاده از جایگزین های مناسب بجای مواد مخرب لایه ازن، افزایش آگاهی مردم، مشارکت بین بخشی، ملی و بین المللی می باشد.