سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اوجاقی – مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت سراب

چکیده:

این تحقیق مشتمل بر چهار بخش مطالعات کتابخانه ای و بازدیدهای میدانی و جمع آوری و جمع بندی داده ها و اطلاعات و ارایه راهکار مناسب می باشد . محدود بودن منابع انرژی تجدید پذیر (نفت و گاز) و افزایش روزافزان جمعیت و در پی آن گسترش صنایع کشورها را ملزم می کند تا به تولید انرژی های با منابع تجدید پذیر ( خورشید ، باد و بیوگاز و ….) رو بیاورد. پس از مطالعه و بررسی نحوه تولید بیو گاز در کشورهای مثل چین و هند که از نظر فرهنگی و شرایط اقتصادی تشابهاتی به کشورمان دارند. و از طرفی شرایط اقلمی و امکانات موجود باعث شده که راهکار مناسب و اساسی با مطالعات و بررسیهای که توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت سراب از فروردین ماه ۸۷ آغاز شده بود در آبانماه ۸۸ به اتمام رسید تا برای جمع آوری فضولات حیوانی و زباله روستایی و بهینه سازی تکنولوژی در مدیریت مواد زائد جامد روستایی اقدام لازم به عمل اید.