سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما ملامحی الدین – کارشناسی روانشناسی عمومی
هلیا طایفه مهدیخان – روانشناس بالینی
فرشته یزدانی ساریجه – دانشجوی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

ریکی Rei-Ki یک روش طبیعی برای دستیابی به آگاهی و آرامش و نیز یک تکنیک درمانی می باشدکه در آن انرژی شفابخش از طریق دستها به بدن و حوزه انرژی خود فرد و یا به شخصی که دریافتکننده معالجه می باشد هدایت می شود .ریکی از نظر احساسی و معنوی در بدن تعادل ایجاد می کندواین قابلیت موجب می شود که بدن به صورت طبیعی بتواند خود را درمان کند . نام ریکی در اصل ژاپنی می باشد و مشتق از دو کلمه ری (Rei) به معنی آگاهی و انرژی کیهانی و کی (Ki) به معنی آگاهی و انرژی فردی است. کی در واقع همان انرژی حیاتی و معادل چی (Chi) درپزشکی سنتی چین یا پرانا در طب سنتی هند ( آیورودا ) است .کسانی که از ریکی استفاده می کنند میپندارند که این انرژی ، بطورآگاهانه بر تمام سطوح زندگی تاثیر می گذارد و بدین ترتیب ، جنبه ای کلنگر دارد . امروز ریکی یکی از روش های درمانی شناخته شده ,تحت عنوان رشته های مکمل و جایگزین پزشکی(CAM) رایج در سازمان بهداشت جهانی (WHO) می باشد .