سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود جوهرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
پریسا نصیرویس – کارشناس محیط زیست

چکیده:

شرکت لوله سازی اهواز در راستای حفاظت از محیط زیست در سال ۱۳۸۰ اقداماتی را جهت استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001) در کنار سیستم های مدیریت انجام داده است. یکی از آن اقدامات حذف CFC-12 از سیستم های تبرید بوده است که با شناسایی جنبه و ارزیابی آن در اداره تهویه سبک ( با کمک روش شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی APM)، جنبه انتشار CFC در هوا مشخص گردید که جهت کنترل و حذف آن برنامه زمان بندی تهیه شده و به مرحله اجرا گذارده شده است و جایگزینی R-134a پس از آموزش پرسنل اداره مربوطه با موفقیت انجام گردید. برنامه مربوط به اصلاح فرآیند و حذف CFC-12 در شرکت لوله سازی اهواز با شروع مطالعات مقدماتی، امکان سنجی به لحاظ جایگزینی، خرید مواد و تجهیزات، آموزش افراد جهت بهره برداری و نصب و راه اندازی به پایان رسید. در این راستا همزمان مطالعات و بررسی هایی در خصوص اقدامات جهانی انجام شده و بکارگیری جایگزین ها انجام پذیرفت. با نظر به اینکه CFC-12 مبرد ایده آلی است که در گذشته در طراحی و ساخت سیتسم های سرد کننده کاربرد داشته و هم اکنون نیز کاربرد دارد. با مطرح شدن مسائل زیست محیطی مانند کاهش ضخامت لایه ازن، افزایش اثر گلخانه ای و معلوم شدن نقش مخرب CFC-12، پروتکل مونترال جهت خارج ساختن این گاز از چرخه تولید و مصرف به تصویب رسیده و این پروتکل هم اکنون به مراحل پایانی اجرای خود نزدیک می ود. در پاره ای از کشورها مانند کشور جمهوری اسلامی ایران، مبرد R-134a که یک HFC است برابر صفر ولی اثر گلخانه ای آن بالاتر از صفر می باشد. لذا با توجه به پیامدهای ناشی از آن برآن شدیم تا پژوهش و مطالعه ای موردی را در شرکت لوله سازی اهواز بررسی نمائیم. نتایج بدست آمده در این بررسی نشانگر آن است که شرکت لوله سازی اهواز به تبعیت از قوانین و مقرات زیست محیطی با تدابیری که پیش بینی شده بود در تعدادی از سیستم های تبرید موجود در شکت که به دلایل مختلف گاز آنها خارج شده بود جایگزین آن R-134a استفاده گردید. شایان ذکر است در این مقاله پیشنهادهایی نظیر نیاز به آموزش سرویس و نگهداری دوره ای از سیتسم ها و انجام عملیات پیشگیرانه، بکار بردن و بهبود بخشیدن به استاندارهای طراحی و عملکرد و نگهداری تجهیزات سردکننده، استفاده از سیستم های ترموالکتریک که فقط توسط برق و نیمه هادی کار می نمایند و سایر راهکارهای مناسب جهت کاهش و حذف CFE-12 ارائه شده است.