سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سجاد عبدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه سیستان و بلوچستان
شهرزاد زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

این مقاله به بررسی موقعیت تحقیقات کیفی در زمینه حسابداری مدیریت و همچنین به بررسی سیرتاریخی حسابداری مدیریت با تاکید بر نقش و ماهیت تحقیقات کیفی در قرن اخیر می پردازد. این تحقیق تلاشی انتقادی است در راستای شتاخت الگوی غالب تحقیقات کمی حسابداری مدیریت. درادبیات تحقیق حسابداری، به طور مسلم تحقیقات حسابداری مدیریت در زمینه تحقیقات کیفی پیشرو می باشند. معمولا سهم تحقیقات کیفی در ادبیات تحقیق حسابداری مدیریت کمرنگ در نظر گرفته می شود اما در این پژوهش به این نتیجه می رسیم که تحقیقات کیفی حسابداری دارای ویژگی های منحصر به فرد بوده و در دو دهه اخیر نقش بسزایی درتحقیقات حسابداری مدیریت ایفا کرده اند، همچنین درمییابیم که روش تحقیق کیفی مخصوصا در شاخه حسابداری مدیریت نیازمند توجه ویژه در ایران می باشد.