سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی معلم – دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده برق

چکیده:

سیستم تولید، انتقال و توزیع برق بی شک گرانترین و پیچیده ترین سیستم صنعتی به هم پیوسته در کشور می باشد که گسترش و عملکرد صحیح آن اهمیت و نقش حیاتی و اساسی در اقتصاد، کشاورزی، صنعت کشور و زندگی روزانه مردم دارد. پیچیدگی و گستردگی شبکه های برق و کاربرد تکنولوژی و علوم جدید در صنعت برق از یک طرف و الزام انجام امور طراحی- مهندسی و کنترل کیفیت در شرایط کنونی کشور از طرف ایجاب می نماید که برنامه آموزش و تحقیقات در صنعت برق بازنگری شده و انجام برنامه ریزی های اساسی و تخصیص بودجه هایی متناسب با حجم سرمایه گذاری، تحقیقات و آموزش در این صنعت متحول شده و بر نیازهای جدید و اختصاصی آن منطبق گردد.