سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا فیض بشی پور – شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

چکیده:

ما بعنوان عرضه کنندگان تقاضاهای مداوم و بدون وقفه برق همچنین رسانه ها بعنوان اشاعه دهندگان فرهنگ مصرف صحیح و بهینه
بخشی از این رسالت بزرگ را که همانا فرهنگ صرفه جوییست، بمنظور الگوسازی وآگاه سازی اقشارمختلف جامعه بعهده داشته از این جهت می
بایست به موضوع عمیقتر بیاندیشیم. یکی از مهمترین مشکلات ومعضلات سمت تقاضا یا مشترکین، عدم آگاهی از مصرف انرژی خود در هر لحظه
از زمان مصرف می باشد لذا بایستی این آگاه سازی بنحوی عملی وکاربردی صورت گیرد تا اینکه عموم افراد جامعه بتوانند انرژی مصرفی محل
زندگی و کاری خود را براحتی مدیریت نمایند. درهمین راستا طرح دستگاهی با عنوان نشانگر مصرف بهینه انرژی برق درمنازل (که قابل تعمیم به
سایر مصارف صنعتی و… نیز خواهد بود) به منظورآگاه سازی مشترکین از چگونگی مصرف خود در هر لحظه از زمان مصرف بخصوص در زمان اوج
مصرف بانام مصرف نشان ارائه و معرفی می گردد، که امید است با ساخت وعرضه این دستگاه، مصرف بهینه و متعارف، به جهت صرفه جویی در
مصرف برق، در هر خانه یا کارگاه و…. به نمایش گذاشته شود .