سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا نصری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردستان، گروه معماری، اصفهان، ایران
کاظم یزدی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردستان، گروه معماری، اصفهان، ایران

چکیده:

در سال های اخیر، پایداری از مهم ترین مباحث مطرح شده در تمام عرصه ها به ویژه در فضای معماری و شهر سازی می باشد. پایداری در پی ایجاد تعادل در سه مؤلفه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی حاصل می گردد، که البته وجوه اقتصادی و زیست محیطی تا حدی مورد توجه قرار گرفته اند و حدالامکان ضوابطی نیز برای آن ها در نظر گرفته شده است، اما در این میان بعد اجتماعی پایداری به خصوص در بحث فضاهای مسکونی مورد کم توجهی واقع شده است. از آنجا که هدف اصلی در بحث پایداری اجتماعی رسیدن به ارتقای کیفی و پایدار سازی کلبد درونی معماری می باشد، از این رو رسیدن به ارتقای کیفی به حدی که ساکنین مجموعه های مسکونی امروزی بتوانند با حداکثر احساس امنیت در خانه های خود ساکن شوند، امری است که می تواند ما را در تحقق رسیدن به پایداری اجتماعی کمک نماید. از این رو در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی راهکاری پیشگیری از جرم در طراحی محیط های مسکونی با نامCPTED پرداخته و در ادامه با بیان قابلیت این راهکارها در بالا بردن امنیت فضاهای مسکونی بهره مندی از این شیوه در طراحی فضاهای مسکونی را به عنوان راهکاری عملی در تحقق پایداری اجتماعی بیان نموده است