سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هنگامه صفری – کارشناس فقه و حقوق

چکیده:

زنان تقریبا نیمی از جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده اند دوسوم از ساعات کاررا انجام میدهند یک دهم درآمدهای دنیا را دریافت می کنند و کمتر از یک صدم دارایی های دنیا به نام آنهاست محرومیت زنان درکشورهای درحال توسعه ودرگیر با فقر شدید بویژه وخیمتر است گرچه درکشورهای متمکن نیز به خاطر نظرات محافظه کارانه زنان از موقعیت نازل دررنج هستند نقش زنان درایجاد و انتقال فرهنگ عمومی اقتصاد بسیار با اهمیت است هدایت مازاد مصرف به پس انداز مولد و سوق دادن آن به مبادی سرمایه گذاری درکشورها از اهم فعالیت بانون درمباحث اقتصادی است ضروری است براساس توسعه با محوریت دانش می بایست نقش زنان را دولت ها مورد توجه قراردهند و از توانمندی های ویژه بانوان درعرصه تکامل جامعه جهانی و درراستای برقراری توازن تعادل و امنیت بین المللی یاری جست دراین بین تعاملات کشورهای به ویژه حضور زنان دررایزنی های بین کشوری خود باعث همگرایی بیشتر نظرات و تاثیر گذاری قویت ردسیستم جهانی و اتخاذ استراتژی های محوری درنظان بین المللی می گردد.