سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهره سبزیان پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

یکی ازموضوعا اساسی دربرنامه ریزی های خردوکلان اقتصاد کشور ها توجه به نیروی انسانی است نیروی انسانی هرکشور از ابزار لازم و ضروری برای توسعه اقتصادی است و بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص دستیابی به توسعه امری غیرممکن است تحصیل یکی ازمهمترین عوامل تاثیر خانواده درروند اجتماعی شدن میباشد فرصت های تحصیلی برابر با مردان که قابل دسترسی برای زنان باشد بیش از هرعنصر دیگری درتغییر رفتار زنان موثر است و زنان به سطح بالایی از نقش اجتماعی خ ود پی می برند مشاهدات نشان میدهد هک زنان تحصیل کرده دریک سطح بالاتر پاسخگوی نیازهای خانواده هستند زنان تحصیل کرده م یتوانند نقش موثر و سازندها ی درجهت پیشبرد اهداف توسعه و سازندگی به عهده گیرند و به جرات می توان گفت بدون مشارکت زنان زنان تحصیل کرده درتوسعه و حضور فعال آنان درتمامی زمینه ها رشد و پیشرفت سریع درکلیه ابعاد اماکن پذیر نیست باتوجه به امار و ارقام مطرح شده و هشدارهای صاحب نظران دنیا مساله روند افزایشی دختران تحصیل کرده چالشی جهانی است و برخلاف تصویر مختص ایران نیست