سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

سیدصادق زمانی – عضو هیئت علمی واحد سنندج

چکیده:

آنچه از افتخارات دین مبین اسلام است توجه تام و اکید برارزشمند بودن کسب علم می باشد به نحوی که می توان ادعا نمود تعلم دراسلام ضرورتی مطلق است از طرف دیگر درشرایط کنونی جهانی هرکشوری هزینه های زیادی جهت ترویج علم و دانش متحمل می شوند دربحث آموزش و تحصیل تفاوتی هم بین زن و مردم وجود ندارد اما با این وصف یکی از دغدغه هایی که شکل گرفته مساله ادامه تحصیل دختران و زنان است انچه مایه نگرانی است مساله تحصیل نیست بلکه دو مطلب است که درآنها چون کوتاهی صورت میگیرد به اشتباه تحصیل و آموزش مورد تردید و هجمه قرارگرفته است یکی ازعوامل این نکته است که علم یک موضوع خنثی نیست بلکه به لحاظ فرهنگی تاثیر گذار است دوم اینکه درکنار آموزش و تحصی لدرموضوع تربیت خصوصا تربیت اخلاقی براساس معیارهای فرهنگ خودی مسامحه صورت میگیرد به همین خاطر نه تنها دختران بلکه پسران نیز متاثر خواهند بود و عواقب آن ممکن است جبران ناپذیر باشد.