مقاله تحریم های بین المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسوولیت بین المللی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در راهبرد از صفحه ۳۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تحریم های بین المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسوولیت بین المللی
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحریم
مقاله سازمان ملل
مقاله شورای امنیت
مقاله نقض حقوق بشر
مقاله مسوولیت بین المللی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی سیدقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه شهرکی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده نموده است. مطالعه پیامدهای حاصل از اعمال تحریم ها در کشورهای هدف نشان می دهد، بیشترین رنج و آسیب این محدودیت ها بر مردم عادی وارد شده و موازین حقوق بشر در اثر تحریم ها به نحو گسترده ای مورد نقض قرار گرفته است. از آنجا که مسوولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو رعایت اهداف و اصول سازمان ملل و مقررات منشور، به شورای امنیت واگذار شده، وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض مواد ۱، ۲۴ و ۵۵ منشور و سایر معاهدات حقوق بشر، تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا تلقی شده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسوولیت بین المللی این شورا و به تبع آن، سازمان ملل تحقق پیدا می کند.